Strona główna


OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach

informuje, że

w dniu 12 września (wtorek) 2023 roku

w związku z awarią na głównej sieci wodociągowej w miejscowości Winiary

nastąpi przerwa w dostawie wody do Odbiorców

zaopatrywanych z ujęcia „Winiary”.

 

Przepraszamy za powyższe niedogodności.

 


W związku ze stwierdzoną podwyższoną ilością bakterii w wodzie pochodzącej z ujęcia w Starym Garbowie, które to zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia mieszkańców miejscowości: Nowy Garbów, Stary Garbów i Czermin prosimy o zastosowanie się do zaleceń zawartych w poniższym komunikacie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sandomierzu

Komunikat dotyczący zaleceń dla konsumentów wody z wodociągu Garbów


Umowa PROW

W czwartek 29 września 2022 r Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w osobach marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Marek Jońca podpisali z Zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach w osobach prezes zarządu – Sebastian Marzec, członek zarządu – Anna Barańska-Cheba umowę na refundację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich następujących zadań o których wsparcie wnioskowała Spółka:
– Zakup zestawu hydroforowego – Hydrofornia Gałkowice
– Zakup wraz z montażem dmuchawy na łożyskach powietrznych napędzanej wysokoobrotowym silnikiem synchronicznym – Oczyszczalnia Ścieków w Dwikozach
– Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej z obecnej mocy 42,8 kWp do mocy ok. 50 kWp – Ujęcie wody Winiary działka nr 70/3 w Winiarach
– Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociąg Gałkowice – Kichary Stare z wodociągiem Góry Wysokie
– Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej wodociągi w Nowym Kamieniu wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia
– Odwiercenie i uzbrojenie studni głębinowej na działce w Winiarach
– Budowa wodociągu od nowobudowanej studni do zbiornika wody w miejscowości Winiary
– Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Słupcza
Poziom dofinansowania powyższych inwestycji to aż 100 %, a kwota netto wsparcia
wyniesie 1 614 000,00 zł.

 

 

Accessibility Toolbar