Poradnik klienta

W zależności od rodzaju sprawy załatwiane są: osobiście, listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę.

W przypadku spraw wymagających dodatkowych wyjaśnień Wnioskodawca otrzymuje informację
o przewidywanym terminie załatwienia sprawy wraz z uzasadnieniem.

Interesanci przyjmowania są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.

Accessibility Toolbar