Zamówienia publiczne

 


Postępowanie o udzielenie zamówienia znak: 3/2023/PROW

Szanowni Państwo!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informujemy, że ogłasza postępowanie o nazwie – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Kamień w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Dwikozy” Procedura – nieobowiązkowe stosowanie ustawy Pzp

Poniżej znajdą Państwo plik *.pdf zawierający informacje o ogłoszeniu postępowania oraz jego krótką charakterystykę

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Zapraszamy do złożenia oferty, poprzez platformę eZamawiający
Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdą Państwo pod poniższym adresem na platformie eZamawiający

https://zgkdwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/ZGKDWIKOZY/demand/notice/public/93247/details


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2023/PROW)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023/PROW

Szanowni Państwo!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej z obecnej mocy 42,8 kW do mocy ok. 50 kW – Ujęcie wody Winiary działka nr 70/3 w Winiarach

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy z oświadczeniami

Koncepcja zagospodarowania działki

Przedmiar robót


Postępowanie o udzielenie zamówienia znak: 1/2023/PROW

Szanowni Państwo!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informujemy, że ogłasza postępowanie o nazwie – Budowa sieci wodociągowej oraz zakup wyposażenia w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Dwikozy”

Poniżej znajdą Państwo plik *.pdf zawierający informacje o ogłoszeniu postępowania oraz krótką charakterystykę poszczególnych jego części

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Zapraszamy do złożenia oferty, poprzez platformę eZamawiający
Szczegółowe informacje o postępowaniu znajdą Państwo pod poniższym adresem na platformie eZamawiający

https://zgkdwikozy.ezamawiajacy.pl/pn/ZGKDWIKOZY/demand/notice/public/90769/details


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2022)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2022

Szanowni Państwo!
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Dostawa 700 sztuk wodomierzy, 700 szt. modułów radiowych/nakładek radiowych, 800 szt. obejm z plombą zatrzaskową oraz 500 szt. plomb plastikowych szpulkowych z linką plombowniczą.

Zapytanie ofertowe


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2021)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021

Szanowni Państwo!
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach zaprasza do złożenia oferty na „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na terenie ujęcia wody w Winiarach, działka
nr ewid. 70/3 należąca do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach, celem zmniejszenia kosztów działalności firmy” o mocy 42,8 kWp.

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1. Formularz ofertowy z oświadczeniami
Załącznik numer 2. Przedmiar robót
Załącznik numer 3. Koncepcja zagospodarowania działki nr ewid. 703 w Winiarach pod budowę instalacji fotowoltaicznej


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2021)


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021

Szanowni Państwo!
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach zaprasza do złożenia oferty na „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na obiekcie oczyszczalni ścieków w Dwikozach, należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., celem zmniejszenia kosztów działalności firmy” o mocy nie mniejszej niż 49,95 kWp.

Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1. Formularz ofertowy z oświadczeniami
Załącznik numer 2. Przedmiar robót
Załącznik numer 3. Koncepcja zagospodarowania działek nr ewid. 627, 629, 631, 633 w Dwikozach pod budowę instalacji fotowoltaicznej

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2020)


Szanowni Państwo.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach zaprasza do złożenia oferty na „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Wodociągowej w Gałkowicach, należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach, celem zmniejszenia kosztów działalności firmy” o mocy nie mniejszej niż 37,12 kWp.

Zapytanie ofertowe PV Gałkowice
Załącznik numer 1. Formularz ofertowy z oświadczeniami
Załącznik nr 2. Przedmiar robót
Załącznik numer 3. Koncepcja zagospodarowania działki

 

Accessibility Toolbar