Zgłaszanie awarii

Zgłaszanie Awarii

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej obsługiwanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach nalezy jak najszybciej powiadomić nas o tym fakcie. Zgłoszenia awarii można dokonać telefonicznie, dzwoniąc na poniższe numery telefonów:

 

1. 15 831 18 14 – Sekretariat czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 (poniedziałek-piątek)

2. 500 062 658 – Kierownik ds. wodociągów i kanalizacji Pan Arkadiusz Szklennik

Accessibility Toolbar