RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych i informacje o plikach cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. W DWIKOZACH

 

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dwikozach, przy ul. Spółdzielczej 15, 27-620 Dwikozy.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:

Krasoń Kamil

tel.: (15) 831 18 14

e-mail: zgkdwikozy@interia.eu

adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna
 2. a) Realizacja umowy zawartej ze spółką-art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 3. b) Podjęcie na żądanie osoby działań przed zawarciem umowy ze spółką – art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 4. c) Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na spółce w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków- art. 6 ust.1 lit. c RODO;
 5. d) Wykonywanie zadań własnych spółki realizowanych w interesie publicznym związanych z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 6. e) Dochodzenie należności -art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 7. f) Statystycznych i sprawozdawczych art. 6 ust.1 lit. f RODO;
 8. g) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

Podstawy prawne przetwarzania:

ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 poz. 1152 z poźń. zm), Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dwikozy, inne przepisy prawa, zgoda osoby, której dane dotyczą.

 1. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Urząd Gminy Dwikozy, dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz ZGK, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności, podmioty świadczące na rzecz ZGK usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa oraz do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów spółki.

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania nieprawidłowych danych,

– żądania usunięcia danych,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– przenoszenia dostarczonych danych na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

 1. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie – dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie zgody.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych

W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. brak możliwości zawarcia umowy.

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

************************************************************

Informacje o plikach cookies

Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.zgk.dwikozy.gmina.pl administrator nie wyklucza stosowania tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.zgk.dwikozy.gmina.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach serwisu internetowego www.zgk.dwikozy.gmina.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.zgk.dwikozy.gmina.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.zgk.dwikozy.gmina.pl a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
Opera
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

 

Accessibility Toolbar