Oferta

Najniższa cena w regionie

70 zł za pierwszy rozpoczęty m3 wypompowanych ścieków + 15 zł za każdy kolejny rozpoczęty mwypompowanych ścieków

Wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji, prace koparko ładowarką.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – kontakt tel. 505 330 758, (15) 831 18 14

 

Accessibility Toolbar